Papp Production Siyah Logo

Sizin için bir sürü fikrimiz var.

Alanlarında uzman ekiplerimiz, ihtiyaç duyduğunuz dijital hizmetleri sunmak için bir tık uzağınızda.

pine
WordPress Tasarım Hizmetleri

Web Yazılım

Otomasyon Sistemleri
Mobil Uygulama

Dijital Pazarlama

Dijital Tasarım

Prodüksiyon

Otomasyon Sistemleri

Otomasyon sistemleri; işletmenize ait işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. İşletmenizde; sipariş,  üretim, satın alma, stok, sevkiyat,  muhasebe gibi tüm birimler tek bir kanal üzerinden kontrol edilebilir.

 

Otomasyon sistemlerinin kullanımıyla işletmenizde iş süreçleri daha verimli hale gelir ve hızlı bir şekilde yürür. Klasik bir otomasyon sistem yazılımı, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır.

Otomasyon Sistemlerinin Sunduğu Avantajlar

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri yönetim sistemi; müşteri ilişkilerinizi etkili bir şekilde yönetmek, analiz etmek ve iyileştirmek için müşterinizin yolculuğunun her adımını destekleyen kapsamlı bir yazılım hizmetidir. Bu yazılım hizmeti; web sitesi, sosyal medya platformları ve e-posta pazarlama sistemi dahil olmak üzere çeşitli pazarlama varlıklarından veri çekip tek bir yere koyarak çözer. Bilgi teknolojilerini kullanarak potansiyel müşterilerinizin satın alma ve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili veriler elde edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM)

İnsan kaynakları yönetimi; bir işletmenin personel alımı, yönetimi ve performansı ilgili tüm operasyonlarını ifade eden faaliyetlerin bütünüdür. Bir yandan hataların minimuma indirildiği idari süreçleri hızlı bir şekilde yönetirken; diğer yandan çalışanların verimliliğini, etkinliğini, performansını ve işletmeye olan katkısını izlemeniz ve yönetmeniz mümkündür. Taleplerinize uygun tasarlanan insan kaynakları yönetimi yazılımıyla, zaman ve maliyet açısından tasarruf edebilirsiniz.

Stok Yönetimi

Stok yönetimi; işletmenin üretim, satış ve finansal şartlarını göz önünde bulundurarak, gereksinimlerin karşılanması için elde bulundurulması gereken ürünler arasında denge kurmak amacıyla yapılan; planlama, örgütleme ve kontrol işlemleridir.

Stok yazılımı; barkod dizaynı, çoklu ölçü birimi, kritik stok takibi, stok detay kodu, maliyet yönetimi, kullanıcı gruplarına göre stok gizleme gibi farklı özellikler barındırmaktadır. Stok durumunu ürünlerinizi dinamik olarak takip ederek yönetebilirsiniz.

Üretim Yönetimi (PLM)

Üretim yönetimi; herhangi bir sektör dahilinde ürünün hammadde olarak elde edilmesinden, piyasaya servis edilene kadar geçen bölümdeki bütün süreç ve kontrollerdir.

 

Endüstriyel tasarım, mühendislik, analiz, üretim, ürün dokümantasyonu ve pazarlama materyallerinin oluşturulması gibi tüm süreçlerin dijital ortamda takip edilip yönetilmesine imkân sağlar. Üretim yönetimi sayesinde, aşırı stoklamanın önüne geçilebilir ve kazanç oranı arttırılabilir.

Tedarik Yönetimi (SRM)

Tedarik yönetim sistemi, kurumsal bir yazılım uygulaması olarak uygulanır ve bu sistemle; pazarlama, üretim ve  kuruluşun dış tedarikçileri  ile ürünlerin satın alma süreçleri uçtan uca yönetilebilir.

Tedarik yönetimi yazılımlarına; planlama temelli tedarik, kaynak yönetimi, bütçe kontrolü, sözleşme yönetimi, katalog yönetimi, teklif ve ihale yönetimi gibi birçok ek özellik entegre edilebilir. Bu sistem, firmanızın faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek, daha etkin ve verimli bir işletme olmasını sağlayacaktır. Bu sayede stratejik satın alma süreci de hız kazanacaktır.

Dağıtım Yönetimi (SRM)

 Dağıtım yönetimi; tedarik noktasından alınan ürünlerin işletmeye getirilmesi ile ürünlerin depo ya da müşteriye ulaştırılmasıdır. Dağıtım süreci ile ilgili analiz raporları alınabilir, dağıtım planlaması yapılabilir.  Dağıtım yönetim sistemi, kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun olarak optimize edilir. Tüm dağıtım ağı, verimli ve güvenilir bir şekilde yönetilebilir. Dağıtım yazılımı, değişen ihtiyaçlarınıza uygun olarak geliştirilebilir.

Finans Yönetimi

Finans yönetimi; işletmeye gerekli olan fonların en uygun koşullarda sağlanması, bu fonların korunması ve uygun varlıklara yatırılıp etkin olarak kullanılması sürecidir. Kolay yönetim paneli üzerinden bütçe ve yatırımlar yönetilebilir, gerçek zamanlı raporlar alınabilir. Finans yönetimi yazılımı, finansal süreçlerin pratik ve işlevsel bir şekilde yürütülmesini sağlar. Cari hesap takibi, şube yönetimi, cari risk takibi, risk yönetimi, kasa yönetimi, stok, kar zarar analizi, gelir gider takibi gibi birçok ek özellik finans yönetim sistemine eklenebilir. Sistem üzerinden satış, sipariş, tahsilat ve teklif bazında veri yönetimi yapabilir; haftalık, aylık ve yıllık performansınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Satış Yönetimi

Satış yönetimi; şirketin geleceği ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Müşteri teklifleri; teklif, sipariş, sipariş sevkiyat ve depolama takipleri; satışların planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi; tedarik zinciri ile satış gücünün yönetimi tek yönetim paneli üzerinden yapılabilir. Satış yazılımı, modern ve sade arayüzü sayesinde satış sürecinizi kolayca yönetmenizi sağlar. Ayrıca istediğiniz zaman finansal süreçlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Ürününüz veya hizmetiniz için en uygun hizmeti size sunalım.

Uzmanlığımızla ve yeteneklerimizle tecrübenizi birleştirerek ürününüzü ya da hizmetinizi en üste taşıyalım!

pineapple
pineapple

Ürününüz veya hizmetiniz için en uygun hizmeti size sunalım.

Uzmanlığımızla ve yeteneklerimizle tecrübenizi birleştirerek ürününüzü ya da hizmetinizi en üste taşıyalım!